Bådhytte

En tømmerflåde er det første man tænker på når man overvejer at flytte hjemmefra første gang i trods over vores dumme forældre. Med en rød stof pose bundet på en pind imod nye oplevelser… Ja eller sådan er det i vores verden.

Båd huse er en fast ting i flere lokalplaner omkring søerne i Danmark, som begrænser adgang og anvendelighed af husets funktion.
Ofte er det bare et skur med en stak brænde som myndighederne aldrig tillader anvendelsen af….

Hvor hvad nu hvis man byggede noget spændende, så ville alle bare gøre det samme!

Tømmerflåden er en spændende konstruktion som har langt friere rammer end en fastlands beliggende bolig / overdække / skur.

Den er ikke betinget af byggekrav eller form, men indgår heller ikke i real kredit vurderingen af boligen og kan derfor ikke som sådan finansieres under samme vilkår som “småhus reglementet”.

Men for de som har søbred og fredet natur omkring sig (77% af matriklerne ved søer er omfattet af dette), kan tømmerflåden være en spændende mulighed for at lave et flydende ophold som ikke skæmmer eller strider imod fastlandets stive reglement.

Bor du ved en sø ?

Vi tror på at koncepter skal formes efter det moderne liv og det moderne liv er ligeså ægte på 10 timer, som det er falskt at leve 10 år sammen, uden nye minder som flytter jer.