Hytte

Påske ægget i din ide kan være at tænke i helt andre retninger.


Hvad skal en “Hytte” Kunne og har du muligheden for at bruge den – Den tanke har vi dyrket længe – Hvis du har stedet og nysgerrigheden, så har vi visionen !

 

Gæstehytten i trækronen, jagthytten i skoven, båd hus, eksklusivt shelter eller tømmerflåde med sauna ved vandet!?

Den indre snob vil gerne have natur og skønhed på samme tid.

Stadie 1 Interview

Stadie 1

Forud for ethvert projekt screener vi samarbejdspotentiale og tilpasser konkret ydelsesmodel.

Screening foretages ved indsendelse af følgende oplysninger og indhold, som udmunder i en dialogomkring proces og forventnings afstemning.

Ved gensidig interesse fastsættes dato for design interview hvor projektet gennemgås personligt (stadie 1 er gratis,bortset fra kørsels tillæg udenfor sjælland)Indsend følgende:

-Beskrivelse af jer som familie, antal, alder og livsstil
-Beskrivelse af projektet og ideen
-Billeder af pågældende case / område
-Tegninger hvis haves-Adresse (beskyttet v. Gdpr)

Efter design interviewet udarbejdes der et tilbud på designforløb stadie 2. Ved accept af dette overgår vi til stadie 2

Stadie 2 Designplan

Stadie 2

-Research af lokalplan og servitutter
-Indhentning af tegninger fra myndigheder (tillægs pris for opmåling såfremt tegningsmateriale ikke haves. Dette udmeldes ved koncept interview)
-Design forløb (internt forløb hvor dato for præsentation fremlægges)
-Forhåndsmøde med kommunen (hvis kræves)

Præsentation af designplanen som indeholder følgende materiale:
-Koncept vision
-Video præsentation i 3D samt 3D billeder
-Situationsplan målfast
-Plantegninger målfast
-Opstalter målfast-Materialeliste og moodboard
-Budget ramme for etablering Samlet materiale etableres i PDF format som er klargjort til ejendomsvurdering, bank og myndighedsprojekt. Eventuelle revisions noter udføres efter timesats og leveres efter godkendt fastprisaftale

Stadie 3 Endeligt projekt samt udførelse

Stadie 3

Ved indgåelse af kontraktforhold på fastprisaftale (stadie 3) leveres følgende ydelser som en del af forløbet:
-Ingeniør (statiske beregninger)
-Fuldt myndighedsprojekt, herunder godkendelse
-Detalje tegninger og konstruktionsplan
-Byggefase og aflevering (Kontrakt eksempel fremlægges på specifikt projekt forud for aktivering af stadie 3)