Sommerhus

Pindebrænde i trange kolonihaver? Nej tak – Vores barndom og alderdoms fristed er helliget til unik arkitektur, hvor vi kan være afkoblede fra teknologi og dagligdagen.


Concepts For Living arbejder udelukkende med innovative og anderledes sommerhus byggerier, hvor naturen og arkitekturen er i samspil.


I Norden er der en stigende tendens til at private udstykker sommerhusgrunde på større naturarealer og skaber en passiv indtægt og en glimrende gæstebolig udenfor sæson.

Stadie 1 Interview

Stadie 1

Forud for ethvert projekt screener vi samarbejdspotentiale og tilpasser konkret ydelsesmodel.

Screening foretages ved indsendelse af følgende oplysninger og indhold, som udmunder i en dialogomkring proces og forventnings afstemning.

Ved gensidig interesse fastsættes dato for design interview hvor projektet gennemgås personligt (stadie 1 er gratis,bortset fra kørsels tillæg udenfor sjælland)Indsend følgende:

-Beskrivelse af jer som familie, antal, alder og livsstil
-Beskrivelse af projektet og ideen
-Billeder af pågældende case / område
-Tegninger hvis haves-Adresse (beskyttet v. Gdpr)

Efter design interviewet udarbejdes der et tilbud på designforløb stadie 2. Ved accept af dette overgår vi til stadie 2

Stadie 2 Designplan

Stadie 2

-Research af lokalplan og servitutter
-Indhentning af tegninger fra myndigheder (tillægs pris for opmåling såfremt tegningsmateriale ikke haves. Dette udmeldes ved koncept interview)
-Design forløb (internt forløb hvor dato for præsentation fremlægges)
-Forhåndsmøde med kommunen (hvis kræves)

Præsentation af designplanen som indeholder følgende materiale:
-Koncept vision
-Video præsentation i 3D samt 3D billeder
-Situationsplan målfast
-Plantegninger målfast
-Opstalter målfast-Materialeliste og moodboard
-Budget ramme for etablering Samlet materiale etableres i PDF format som er klargjort til ejendomsvurdering, bank og myndighedsprojekt. Eventuelle revisions noter udføres efter timesats og leveres efter godkendt fastprisaftale

Stadie 3 (Endeligt projekt samt udførelse)

Stadie 3

Ved indgåelse af kontraktforhold på fastprisaftale (stadie 3) leveres følgende ydelser som en del af forløbet:
-Ingeniør (statiske beregninger)
-Fuldt myndighedsprojekt, herunder godkendelse
-Detalje tegninger og konstruktionsplan
-Byggefase og aflevering (Kontrakt eksempel fremlægges på specifikt projekt forud for aktivering af stadie 3)