Tilbygning

Den moderne familie er i konstant bevægelse og familiemønstrene i dag gør, at et hjem skal kunne skifte funktion og udtryk igennem hele livet.

 

I rejsen imod et personligt tilpasset hjem, skal ideer og behov stilles overfor omgivelse og faktiske forhold.

Når vores rejse sammen begynder, skal vi løse udfordringerne igennem arkitekturen med fokus på livsstil, potentiale og økonomi.

 

Nye rum ændrer menneskers adfærd og det er vigtigt i den indledende dialog, at gennemarbejde et koncept for infrastruktur, familiens adfærd og de konkrete succes kriterier.

“Annekset skabte et frirum for vores teenage søn og ikke mindst for os som forældre”

“Vi drømte om et fitness rum men endte med en ny stue, det var primært grundet den snak vi havde under interviewet som gjorde det tydeligt at vi havde andre behov”

Stadie 1 Interview

Stadie 1

Forud for ethvert projekt screener vi samarbejdspotentiale og tilpasser konkret ydelsesmodel.

Screening foretages ved indsendelse af følgende oplysninger og indhold, som udmunder i en dialogomkring proces og forventnings afstemning.

Ved gensidig interesse fastsættes dato for design interview hvor projektet gennemgås personligt (stadie 1 er gratis,bortset fra kørsels tillæg udenfor sjælland)Indsend følgende:

– Beskrivelse af jer som familie, antal, alder og livsstil
– Beskrivelse af projektet og ideen
– Billeder af pågældende case / område
– Tegninger hvis haves-Adresse (beskyttet v. Gdpr)

Efter design interviewet udarbejdes der et tilbud på designforløb stadie 2. Ved accept af dette overgår vi til stadie 2

 

Stadie 2 Designplan

Stadie 2

– Research af lokalplan og servitutter
– Indhentning af tegninger fra myndigheder (tillægs pris for opmåling såfremt tegningsmateriale ikke haves. Dette udmeldes ved koncept interview)
– Design forløb (internt forløb hvor dato for præsentation fremlægges)
– Forhåndsmøde med kommunen (hvis kræves)

Præsentation af designplanen som indeholder følgende materiale:
– Koncept vision
– Video præsentation i 3D samt 3D billeder
– Situationsplan målfast
– Plantegninger målfast
– Opstalter målfast-Materialeliste og moodboard
– Budget ramme for etablering Samlet materiale etableres i PDF format som er klargjort til ejendomsvurdering, bank og myndighedsprojekt. Eventuelle revisions noter udføres efter timesats og leveres efter godkendt fastprisaftale

 

 

 

 

Stadie 3 Endeligt projekt samt udførelse

Stadie 3

Ved indgåelse af kontraktforhold på fastprisaftale (stadie 3) leveres følgende ydelser som en del af forløbet:
– Ingeniør (statiske beregninger)
– Fuldt myndighedsprojekt, herunder godkendelse
– Detalje tegninger og konstruktionsplan
– Byggefase og aflevering (Kontrakt eksempel fremlægges på specifikt projekt forud for aktivering af stadie 3)